Terug
Gepubliceerd op 12/05/2022

Agenda  gemeenteraad

ma 23/05/2022 - 20:00 Raadszaal
 • 1.

  2022_GR_00116 - Kennisnemen van mededelingen. - Beslissing

 • 2.

  2022_GR_00117 - Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 25 april 2022 - Beslissing

 • 3.

  2022_GR_00121 - Erediensten. Geven van een gunstig advies m.b.t. de jaarrekening van het boekjaar 2021 van de kerkgemeente William Tyndale-Silo. - Beslissing

 • 4.

  2022_GR_00120 - Erediensten. Geven van een gunstig advies m.b.t. de jaarrekening van het boekjaar 2021 van de kerkfabrieken. - Beslissing

 • 5.

  2022_GR_00122 - Vaststellen van het retributiereglement van de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels voor inschrijvingen academiejaar 2022 - 2023. - Beslissing

 • 6.

  2022_GR_00123 - Vaststellen van het retributiereglement van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans voor inschrijvingen academiejaar 2022 - 2023. - Beslissing

 • 7.

  2022_GR_00114 - 1) Intrekken van het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2022 houdende vaststellen van het reglement houdende de toekenning van gratis restafvalzakken voor specifieke groepen van rechthebbenden. 2) Vaststellen van het reglement houdende de toekenning van gratis restafvalzakken voor specifieke groepen van rechthebbenden. - Beslissing

 • 8.

  2022_GR_00119 - Sluiten van prijssubsidieovereenkomsten tussen het stadsbestuur Vilvoorde en autonoom gemeentebedrijf Vilvoorde voor sportstadion Drie Fonteinen, sportaccommodatie Hazeweide, stedelijk zwembad ’t Zeepaardje en cc Het Bolwerk voor de jaren 2022 en 2023. - Beslissing

 • 9.

  2022_GR_00113 - Sluiten van een overeenkomst recht van opstal met Sibelgas betreffende een elektriciteitscabine gelegen in de Haesendonckstraat. - Beslissing

 • 10.

  2022_GR_00131 - Goedkeuren ontwerpakte met betrekking tot de ruil van percelen Harensesteenweg ter hoogte van de huisnummers 48 en 58. - Beslissing

 • 11.

  2022_GR_00132 - Bepalen van de capaciteit voor de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels academiejaar 2022 - 2023. - Beslissing

 • 12.

  2022_GR_00133 - Bepalen van de capaciteit voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans academiejaar 2022 - 2023. - Beslissing

 • 13.

  2022_GR_00130 - Goedkeuren van het activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost. - Beslissing

 • 14.

  2022_GR_00124 - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV op 8 juni 2022. - Beslissing

 • 15.

  2022_GR_00128 - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West op 20 juni 2022. - Beslissing

 • 16.

  2022_GR_00126 - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde in de gewone algemene vergadering van Sibelgas op 28 juni 2022. - Beslissing

 • 17.

  2022_GR_00127 - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde in de gewone algemene vergadering van I.B.E.G. op 28 juni 2022. - Beslissing

 • 18.

  2022_GR_00125 - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde in de gewone algemene vergadering van VENTUM&green op 21 juni 2022. - Beslissing

 • 19.

  2022_GR_00129 - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde in de algemene vergadering van Havicrem op 15 juni 2022. - Beslissing

 • 20.

  2022_GR_00115 - Interpellatie 1 - Dakloosheid en thuisloze - Houari El Hannouti - Beslissing

 • 21.

  2022_GR_00118 - Goedkeuren van de notulen van de besloten zitting van 25 april 2022. - Beslissing